Panduan Lengkap Tata Cara Shalat Jenazah

Wednesday, November 6th, 2013 - Pendidikan
Advertisement

Panduan Lengkap Tata Cara Shalat Jenazah – Sahabat Pustakers, pada kesempatan kali ini, Pustaka sekolah akan share atau berbagi tentang panduan lengkap shalat Jenazah. Menshalatkan jenazah Muslim adalah kewajiban umat Islam, shalat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah.

Niat Shalat Jenazah Adapun niat shalat Jenazah adalah sebagai berikut: Untuk jenazah laki-laki 

Ushalli ‘alaa haadzal mayyiti arba ‘a takbiiraatin fardhal kifaayati ma’muumam/imaaman lillahi ta’aalaa, Allahu akbar.

Untuk jenazah perempuan 

Ushalli ‘alaa haadzihil mayyiti arba ‘a takbiiraatiin fardhal kifaayati ma’muuman/imaaman lillahi ta ‘aalaa, Allaahu akbar

tata cara shalat jenazah

Tata Cara Shalat Jenazah

Shalat jenazah memiliki tata cara yang berbeda dengan shalat yang lain, karena shalat ini dilaksanakan tanpa ruku’, tanpa sujud, tanpa duduk, dan tanpa tasyahhud. Detail shalat Jenazah itu sebagai berikut:

  1. Bertakbir 4 kali
  2. Takbir pertama dengan mengangkat tangan, lalu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri (sedekap) sebagaimana hal ini dilakukan pada shalat-shalat lain.
  3. Setelahnya, berta‘awwudz lalu membaca Al-Fatihah dan surah lain dari Al-Qur`an. Bacaan dalam shalat jenazah tidaklah dijahrkan namun dengan sirr atau pelan.
  4. Takbir kedua, lalu bershalawat untuk Nabi SAW
  5. Takbir ketiga, lalu berdoa secara khusus untuk si mayat secara sirr atau pelan
  6. Pada takbir terakhir, disyariatkan berdoa sebelum mengucapkan salam
  7. Kemudian salam seperti salam dalam shalat lima waktu, dan yang sunnah diucapkan secara sirr (pelan), baik ia imam ataupun makmum.

Doa Dalam Shalat JenazahAdapun doa yang disyariatkan untuk dibaca dalam shalat jenazah antara lain: Doa I

“Allahummaghfir lahu warhamhu, wa ‘aafihi wa’fu ‘anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi’ mudkhalahu. Waghsilhu bil maa-i wats tsalji wal barad. Wa naqqihi minadz dzunuubi wal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Wa abdilhu daaran khairan min daarihi, wa zaujan khairan min zaujihi. Wa adkhilhul jannata wa a’idz-hu min ‘adzaabil qabri wa min ‘adzaabin naari.”

Artinya:

“Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Lindungilah dia dari perkara yang tidak baik dan maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskan/ lapangkanlah tempat masuknya. Basuhlah ia (dari bekas-bekas dosa) dengan air,     salju dan es. Sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana engkau mensucikan pakaian putih dari noda. Gantikanlah untuknya negeri yang lebih baik daripada negerinya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya dan pasangan yang lebih baik daripada pasangan hidupnya. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah dia dari adzab kubur dan adzab neraka.”

Doa II

“Allahummaghfir lihayyinaa wa mayyitinaa, wa syaahidinaa wa ghaa-ibinaa, wa shaghiirinaa wa kabiirinaa, wadzakarinaa wa utsaanaa. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ‘alal Islaam, wa man tawaffaitahu minnaa fa tawaffahu ‘alal imaan. Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa tudhilnaa ba’dahu.”

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal, orang yang sekarang ada (hadir) dan orang yang tidak hadir, anak kecil di antara kami dan orang besar, laki-laki dan wanita kami. Ya Allah siapa yang engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah ia di atas Islam dan siapa yang engkau wafatkan di antara kami maka wafat-kanlah dia di atas iman. Ya Allah janganlah engkau haramkan bagi kami pahalanya dan jangan engkau sesatkan kami sepeninggalnya.”

Bila mayat itu anak kecil, maka disenangi untuk mendoakan kedua orang tuanya  agar mendapatkan ampunan dan rahmah. Ulama menganggap baik untuk mengucapkan doa berikut ini:

“Allahummaj’alhu dzukh-ran liwaalidaihi wa farathan wa ajran wa syafii’an mujaaban. Allahumm tsaqqil bihi mawaaziinahuma wa a’dhim bihi ujuurahuma wa alhiq-hu bi shaalihi salafil mukminin. Waj’alhu fii kifaalati Ibraahiima wa qihi birahmatika ‘adzaabal Jahiim…..”

Artinya:

“Ya Allah jadikanlah anak ini (si mayat) sebagai pendahulu bagi kedua orang tuanya, tabungan/ simpanan dan pahala bagi keduanya. Ya Allah beratkanlah timbangan keduanya dengan kematian si anak, besarkanlah pahala keduanya. Ya Allah, jadikanlah anak ini dalam tanggungan Nabi Ibrahim dan gabungkanlah dia dengan pendahulu yang shalih dari kalangan (anak-anak kecil) kaum mukminin. Lepaskanlah dia dari adzab neraka Jahim dengan rahmat-Mu. Gantikanlah untuknya rumah/ negeri yang lebih baik daripada rumah/ negerinya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Ya Allah, ampunilah salaf kami, orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan.”

Demilkianlah artikel yang membahas tentang Panduan lengkap tata cara shalat jenazah, semoga artikel ini tentunya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ps]

Tags:


tata cara sholat jenazah, tata cara shalat jenazah, bacaan sholat jenazah, bacaan sholat jenazah lengkap, cara sholat jenazah, bacaan shalat jenazah, niat shalat jenazah, bacaan shalat jenazah lengkap, niat sholat jenazah, sholat jenazah
Advertisement
Panduan Lengkap Tata Cara Shalat Jenazah | Pustakers | 4.5