Macam-Macam Zakat Dan Cara Menghitungnya

Tuesday, May 1st, 2012 - Pendidikan
Advertisement

Macam-Macam Zakat Dan Cara Menghitungnya – Sahabat Pustakers, Pada kesempatakan kali ini, Pustaka sekolah akan share mengenai macam-macam Zakat dan cara menghitung harta kita yang kena zakat. Zakat Merupakan Sejumlah harta kita yang wajib (Sama wajibnya syahadat, shalat 5 waktu, puasa di Bulan Ramadhan serta berhaji bagi yang mampu) dikeluarkan untuk didermakan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan hukum Islam.

Pemberi Zakat

Orang – Orang YangWajib mengeluarkan Zakat adalah setiap ummat Islam yang hartanya memang kena perhitungan wajib (Nishab) zakat.

Macam-Macam Zakat Dan Cara Menghitungnya

Penerima Zakat

Yang berhak menerima zakat adalah:

  • Orang-orang yang tidak mampu;
  • Pengelola Zakat (Amil Zakat)
  • Orang yang baru memeluk Islam (muallaf);
  • Budak yang ingin memerdekakan diri
  • Orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya (Gharimin)
  • Orang-orang yang berjihad dijalan Allah, baik jihad lisan maupun jihad pedang;
  • Pengembara

Macam-macam Zakat:

Zakat secara garis besar digolongkan dalam dua golongan besar, yakni Zakat Jiwa (fitrah) dan Zakat harta (Maal).

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan seluruh umat Islam, baik kecil maupun dewasa, wanita maupun pria pada bulan Ramadhan. Besarnya Zakat Fitrah ini telah ditentukan sebesar 3,5 Liter beras (pembayaran zakat fitrah di Indonesia umumnya dihitung dengan berpatokan kepada beras yang merupakakan bahan makanan pokok di Indonesia) atau boleh dibayar dengan uang dengan seharga 3,5 Liter beras.

Zakat Harta

Zakat harta atau zakat maal terbagi kedalam beberapa jenis, yakni:

  • Zakat Penghasilan. Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam yang sudah mempunyai penghasilan (Termasuk blogger tentunya) dan sudah kena hitungan zakat (Nisab) pada penghasilannya tersebut. Cara menghitung zakat penghasilan bisa Anda hitung DISINI.
  • Zakat Emas, Perak, dan Harta lainnya: Zakat emas atau perak berlaku jika kita memiliki emas atau perak yang tidak dengan ketentuan, memiliki emas minimal  85 gram atau perak minimal 595 gram dalam setahun, dan emas atau perak ini tidak dipakai. Nisabnya 2,5 persen dari emas atau perak yang kita miliki dan tidak dipakai. (contohnya: emas atau tidak dipakai adalah emas batangan yang disimpan sebagai aset, sedangkan emas yang dipakai adalah kalung atau gelang yang dipakai sebagai perhiasan). Uang yang simpanan dengan minimal seharga  emas 85 gram dan disimpannya uang tersebut sudah mencapai minimal 1 tahun, wajib pula dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari nilai uang simpanan kita tersebut. Ada pula zakat investasi, zakat perniagaan dan zakat harta yang lain, yang perhitungannya sama dengan perhitungan kena zakat (Nisab) berpatokan pada perhitungan kena nisab emas.

Demikianlah artikel Pustaka Sekolah mengenai macam-macam zakat dan cara menghitungnya, semoga artikel sederhana ini memberikan kita informasi yang bermanfaat tentunya[ps]

Tags:


macam-macam zakat, macam macam zakat, jenis zakat, macam2 zakat, macam-macam zakat dalam islam, macam zakat, macam macam zakat dalam islam, macam zakat dalam islam, zakat, jenis zakat dalam islam
Advertisement
Macam-Macam Zakat Dan Cara Menghitungnya | Pustakers | 4.5