Download Kumpulan Nama-Nama Islami Untuk Anak

Monday, August 13th, 2012 - Tips, Umum
Advertisement

Download Kumpulan Nama-Nama Islami Untuk Anak – Sahabat Pustakers, pada kesempatan kali ini Pustaka Sekolah akan share buku digital yang bisa di unduh gratis mengenai kumpulan nama-nama Islami buat putra dan putri anda. Nama adalah tanda unik bagi setiap manusia yang ada dan pernah ada didunia ini, fungsi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Esensi pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Olehnya itu wajibnya memberi nama kapada anak laki-laki dan perempuan.

Kapan Pemberian nama?

Adapaun waktu pemberian nama kepada putra atau putrid kita antara lain pada:

 • Memberikan nama kepada anak pada saat ia lahir.
 • Memberikan nama kepada anak pada hari ketiga setelah ia lahir.
 • Memberikan nama kepada anak pada hari ketujuh setelah ia lahir.

Tips Memilih Nama Terbaik Untuk Putra-putri anda

Kewajiban bagi seorang bapak adalah memilih nama terbaik bagi anaknya, baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar’iy dan lisan arab. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak baik adab dan diterima oleh telinga/pendangaran akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syari’at.

Tata tertib Pemberian nama anak anda:

 1. Disukai Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Nama-nama Para Nabi. Para ulama sepakat akan diperbolehkannya memberikan nama dengan nama para nabi.
 2. Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Nama-nama Orang Sholih Dari Kalangan Kaum Muslimin.
 3. Disukai Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Dua Suku Kata, misal Abdullah, Abdurrahman. Kedua nama ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagaimana diterangkan oleh Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dll. Kedua nama ini menunjukkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla.
 4. Disukai Memberikan Nama Seorang Anak Dengan Nama-nama Penghambaan Kepada Allah Dengan Nama-nama-Nya Yang Indah (Asma’ul Husna), misal: Abdul Aziz, Abdul Ghoniy dll. Dan orang yang pertama yang menamai anaknya dengan nama yang demikian adalah sahabat Ibn Marwan bin Al-Hakim.

Syarat-syarat Dalam Pemberian Nama

 • Nama tersebut menggunakan bahasa arab.
 • Nama tersebut dibangun dengan makna yang baik secara bahasa dan syari’at

Nama-nama yang Diharamkan

 • Kaum muslimin telah bersepakat terhadap haramnya penggunaan nama-nama penghambaan kepada selain Allah Ta’ala baik dari matahari, patung-patung, manusia atau selainnya, missal: Abdur Rasul (=hambanya Rasul), Abdun Nabi (=hambanya Nabi) dll. Sedangkan selain nama Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, misal: Abdul ‘Izza (=hambanya Al-‘Izza (nama patung/berhala), Abdul Ka’bah (=hambanya Ka’bah), Abdus Syamsu (=hmabanya Matahari) dll.
 • Memberi nama dengan nama-nama Allah Tabaroka wa Ta’ala, misal: Rahim, Rahman, Kholiq dll.
 • Memberi nama dengan nama-nama asing atau nama-nama orang kafir.
 • Memberi nama dengan nama-nama patung/berhala atau sesembahan selain Allah Ta’ala, misal: Al-Lat, Al-‘Uzza dll.
 • Memberi nama dengan nama-nama asing baik yang berasal dari Turki, Faris, Barbar dll.
 • Setiap nama yang memuji (tazkiyyah) terhadap diri sendiri atau berisi kedustaan.
 • Memberi nama dengan nama-nama Syaithon, misal: Al-Ajda’ dll.

Nama-nama Yang Dimakruhkan

 • Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama-nama orang fasiq, penzina dll.
 • Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama perbuatan-perbuatan jelek atau perbuatan-perbuatan maksiat.
 • Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama para pengikut Fir’un, misal: Fir’un, Qarun, Haman.
 • Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama-nama hewan yang telah dikenal akan sifat-sifat jeleknya, misal: Anjing, keledai dll.
 • Dimakruhkan memberi nama anak dengan Ism, mashdar, atau sifat-sifat yang menyerupai terhadap lafzdz “agama” dan lafadz “Islam”, misal: Nurruddin, Dliyauddin, Saiful Islam dll.
 • Dimakruhkan memberi nama ganda, misal: Muhammad Ahmad, Muhammad Sa’id dll.
 • Para ulama memakruhkan memberi nama dengan nama-nama surat dalam Al-Qur’an, misal: Thoha, Yasin dll.

Untuk anda yang akan memiliki atau telah lahir buah hati anda dan ingin memilihkan nama islami terbaik, silahkan download gratis buku digital kumpulan nama-nama Islami lewat link Disini.

Semoga artikel ini tentunya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ps]

Tags:


nama bayi islami 3 kata, download kumpulan nama bayi, nama bayi perempuan islami 3 kata, download nama bayi islami, nama bayi islam download, kumpulan 2 kata nama anak perempuan islami, download nama anak islami, nama bayi islami download, nama bayi perempuan islami 2 kata, download nama bayi islam
Advertisement
Download Kumpulan Nama-Nama Islami Untuk Anak | Pustakers | 4.5