Download Format DP3 Terbaru

Wednesday, December 18th, 2013 - Umum
Advertisement

Download Format DP3 Terbaru Sahabat Pustakers, pada kesempatan kjlai ini Pustaka Sekolah akan share artikel mengenai cara download Format DP3 atau Daftar Peniliain Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pegawai negeri sipil atau PNS terbaru 2014. DP3 adalah Penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

dp3

Syarat dan Kelengkapan Berkas

  • Surat Pengantar dari Instansi;
  • DP 3 Tahun sebelumnya.

Dasar Hukum :

  • Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
  • PP No. 10 tahun 1979;

Hasil Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS, dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah:

Kesetiaan

Prestasi Kerja

Tanggung Jawab

Ketaatan

Kejujuran

Kerjasama

Prakarsa, dan

Kepemimpinan

Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a keata yang memangku suatu jabatan.

Nilai Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

Amat baik: 91 – 100

Baik: 76 – 90

Cukup: 61 – 75

Sedang: 51 – 60

Kurang: 50 ke bawah

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. Apabila PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan pejabat penilai melalui hierarki dalam jangka watu 14 hari sejak diterimanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut. Daftar daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan.

Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar diluar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Khusus PNS yang diangkat menjadi anggota DPR RI dan DPRD, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Ketua Fraksi yang bersangkutan.

DP3 bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada perusahaan milik negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat atau badan internasional dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan dari pimpinan perusahaan, organisasi, atau badan yang bersangkutan. Khusus bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada negara sahabat atau badan internasional bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

Buat anda yang ingin format DP3 terbaru 2014, silahkan download formatnya:

KLIK DISINI

Demikianlah artikerl mengenai cara download format DP3 Terbaru 2014, semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ps]

Tags:


format dp3 2014, format DP3 terbaru 2014, format dp3, dp3 2014, dp3 terbaru, dp3 pns, contoh dp3, format dp3 terbaru, dp3 pns 2014, dp3 baru
Advertisement
Download Format DP3 Terbaru | Pustakers | 4.5