Angngaru

Wednesday, January 7th, 2015 - Umum
Advertisement

Angngaru : Ikrar setia Prajurit Kepada Rajanya – Angngaru berasal dari kata Aru yang jika diartikan secara harfiah berarti melakukan amuk. Namun jika kita melihat esensi dari arti angngaru atau aru, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa arti dari angngaru atau aru adalah sebuah ikrar setia yang dilakukan oleh seorang to barani (prajurut atau panglima perang) dihadapan sang raja.

Angngaru atau aru dimaksudkan untuk menunjukkan kesetian bawahan kepada pimpinannya. Angngaru atau aru sendiri jika dideskripsikan adalah seorang tobarani mencabut badiknya sambil melapalkan dengan garang syair-syair sakral angngaru (lihat syairnya dibawah) dihadapan sang pimpinan atau raja, To Barani yang sedang melakukan ritual sakral angngaru konon katanya tidak dimakan besi, orang yang melakukan ritual ini kadang menusukkan badik ke leher atau tubuh mereka, namun badik yang tajam itu tidak melukai sang To barani. Ritual Angngaru atau aru ini diiringi dengan irama ganrang tunrung pakanjara’ (gendang tabuh amuk).

Pada masa kekinian, ritual aru atau angngaru masih dapat kita jumpai pada ritual pesta perkawinan pada suku Makassar, serta pada acara-acara atau ceremony yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, namun kegiatan sakral angngaru atau aru ini hanya lebih kepada ritulaisme kesenian saja.

Berikut ini Syair Sakral Angngaru:

Syair Angngaru (Aru)

Bismillahir rahmanir rahiim

Ata, karaeng

Tabe’ kipammopporang mama’

Ri dallekang labbiritta, ri sa’ri karatuanta, ri empoang matinggita

(Bismillahir rahmanir rahiim

Hamba, Sang raja

Permisi maafkan hamba

Didepan kemulian baginda, di samping kegembiraan Baginda, ditempat duduk tertinggi baginda)

Inakke mine karaeng, lapunna Moncongloe

Nakareppekangi sallang karaeng…, Pangngulu ri barugayya…

Nakatepokangi sallang karaeng…, Pasorang attangnga parang…

(Sayalah baginda, ayam jantan dari Moncongloe

Memecahkan nanti baginda,… hulu [hulu badik] di istana…

Mematahkan nanti baginda,… gagang tombak di tengah medan [medan pertempuran]….

Inai-inaimo sallang karaeng…, Tamappattojengi tojenga, Tamappiadaki adaka,

Kusalaagai sirinna, kuisara parallakkenna…

Berangja kunipatebba, pangkulu’ kunisoeyyang

(Siapa-siapa saja baginda…., yang tidak menjunjung kebenaran, yang tidak menjujnjung adat,

Saya Bajak kolong rumahnya, ku garuk rumahnya….

Saya lah parang siap ditebaskan, gagang [gagang pedang] siap di kibaskan)

Ikau anging karaeng, naikambe lekok kayu

Mirikko anging namarunang lekok kayu

Iya sani madidiyaji nurunang…

(Engkau angin baginda, dan hamba adalah daun kayu

Semilirlah angin yang menjatuhkan daun kayu

Daun kuning-lah engkau jatuhkan…)

Ikau je’ne’ karaeng, naikambe batang mammayu

Solongko je’ne’ namammayu batang kayu

Iya sani sompo bonangpi kianyu…

(Engkau Air baginda, dan hamba adalah sebongkah batang kayu yang hanyut

Mengalirlah air, menghayutkan sebongkah  batang kayu

Dan nanti jika sudah pasanglah air.. sebongkah kayu itu akan hanyut….)

Ikau jarung karaeng naikambe banning panjai’

Ta’leko jarung namminawang bannang panjai’

Iya sani lambusuppi nakontu tojeng…

(Engkaulah Jarum baginda, dan hamba adalah benangnya

Keseberanglah engkau jarum, dan benangnya akan  ikut

Yang luruslah yang benar)

Makkanamamaki mae karaeng naikambe mappa’jari

Mannyabbu’ mamaki karaeng naikambe mappa’rupa

(bertihtahlah baginda, dan hamba akan realisasikan

Menyebutlah baginda, dan hamba akan mewujudkannya)

Punna sallang takammaya aruku ri dallekanta’

Pangkai jerakku, tinra’ bate onjokku

Pauwang ana’ ri boko, pasang ana’ tanjari

Tumakkanayya’ karaeng natanarupai janjinna

(Jika nanti tidak saya mengingkari ikrar ini yang hamba ucapkan di depan baginda

Tandai Kuburanku, patoklah bekas kakiku

Ceritakan kepada keturunan, pesankan kepada seluruh keturunan

Yang berikrar baginda, tapi tidak menepati  ikrarnya)

Sikammajinne aruku ri dallekanta

Dasi nadasi nana tarima pa’ngaruku

Salama’

(demikianlah ikrarku didepan baginda

Semoga ikrar hamba diterima

Selamat)

Demikianlah ikrar atau sumpah sakral orang Makassar kepada pemimpinnya, dan dibawah ini ada video ikrar sakral Angngaru atau Aru:

Tags:


Angngaru, contoh aru, teks angngaru, angngaru makassar, aru makassar, syair angngaru, teks angngaru makassar, ata karaeng, teks angaru, syair makassar dan maknanya
Advertisement
Angngaru | Pustakers | 4.5